Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 37/2019 dot. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2019-09-30
Komunikat 36/2019 dot. Zarządzenia Prezesa NFZ 125/2019/DSM z dnia 25.09.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.
2019-09-29
Komunikat 35/2019 dot. projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
2019-09-20
Komunikat 34/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2019-09-19
Komunikat 33/3019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
2019-09-15
Komunikat 32/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
2019-09-12
Komunikat 31/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2019-09-11
Komunikat 30/2019 dot. projektu rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
2019-09-03
Komunikat 29/2019 dot. doskonalenia ratowników medycznych.
2019-09-02
Komunikat 26/2019 dot. projektu Zarządzenia Prezesa NFZ
2019-08-19