Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Prośba o spotkanie z Panią Minister Ewą Kopacz
2008-06-09
Komunikat nr 6
2008-06-05
dot. przedstawienia do konsultacji projektu Zarządzeń Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny-ratownictwo medyczne. »
Pismo dot. "warunki zawierania i realizacji umów: leczenia szpitalne i kryteriów oceny ofert
2008-05-26
Zaproszenie na VII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym
2008-05-07
Pismo z Ministerstwa w/s podwyżek wynagrodzeń
2008-03-18
w/s przekształcenia Pogotowia w Bochni
2008-03-18
Ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej podmiotów ...
2008-03-06
Podsumowanie dotychczasowych działań związanych z Ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej podmiotów wchodzących w skład Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego; Harmonogram działań na 2008 rok. »
NOWE Zaproszenie na XI Konferencje do Międzyzdrojów ( zmiana miejsca )
2008-02-26
Pismo z NFZ
2008-02-22
dot. określenia warunków zawierania irealizacji umów POZ »
Lista członków do prac przy nowelizacji ustawy o PRM
2008-02-21