Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 18/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego leczenia bólu.
2018-05-18
Komunikat 17/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie centrum urazowego dla dzieci.
2018-05-15
Komunikat 16/2018 dot. przyjętych poprawek do Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
2018-05-12
Komunikat 15/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz w sprawie zmiany zarządzenia ...
2018-05-11
Komunikat 14/2018 dot. wywieszenia czarnych wstążek na karetkach.
2018-05-10
Komunikat 13/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2018-05-04
Komunikat 12/2018 dot. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2018-05-01
Komunikat 11/2018 dot. zgłaszania kandydatur do Nagrody Ministra Zdrowia im. bł. Gerarda.
2018-04-30
Podziękowania -Muzeum Ratownictwa w Krakowie
2018-04-29
Komunikat 10/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert,...
2018-04-25