Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 44/2019 dot. projektów rozporządzenia Ministra Zdrowia.
2019-11-07
Komunikat 46/2019 dot. Projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji ...
2019-11-07
Komunikat 44/209 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.
2019-10-31
Komunikat 43/2019 dot. ukazania się na stronie NFZ zarządzenia Nr 145/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów ...
2019-10-23
Komunikat 42/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem
2019-10-21
Komunikat 41/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem.
2019-10-15
Komunikat 40/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
2019-10-14
Komunikat 39/2019 dot. zgłaszania kandydatur do organizacji mistrzostw w ratownictwie medycznym, konferencji związku wiosennej i jesiennej połączonej z Dniem Ratownictwa Medycznego w 2020 roku.
2019-10-04
Komunikat 38/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
2019-10-03
Komunikat 37/2019 dot. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2019-09-30