Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 4/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie informacji udzielanych zakładom ubezpieczeń przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.
2020-02-03
Komunikat 3/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia uchylającego rozporządzenie w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
2020-01-15
Harmonogram wydarzeń na 2020 rok.
2019-12-19
Komunikat 53/2019 dot. ogłoszenia postępowania konkursowego w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny – zespół transportu medycznego przez NFZ.
2019-12-18
Komunikat 52/2019 dot. wycofania projektu rozporządzenia standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
2019-12-17
Komunikat 51/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna.
2019-12-16
Komunikat 50/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej.
2019-12-06
Komunikat 49/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego.
2019-12-05
Komunikat 48/2019 dot. projektu ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów.
2019-11-26
Komunikat 47/2019 dot. Zarządzenia Prezesa NFZ nr 157/2019/DSM w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.
2019-11-21