Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 28/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – dot. transportu sanitarnego.
2018-07-02
Komunikat 27/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2018-06-25
Komunikat 26/2018 dot. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.
2018-06-21
Komunikat 25/2018 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
2018-06-20
Komunikat 24/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2018-06-04
Komunikat 23/2018 dot. ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej
2018-06-02
Komunikat 21/2018 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
2018-05-30
Komunikat 22/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.
2018-05-30
Komunikat 20/2018 dot. projektów rozporządzeń Ministra Zdrowia
2018-05-28
Komunikat 19/2018 dot. projektów Zarządzeń Prezesa NFZ
2018-05-22