Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

komunikat_50_projekt_rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwaramntowanych z zakresu ratownictwa medycznego 2018
2018-12-27
Komunikat 49/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego wraz z dokumentami.
2018-12-20
Komunikat 48/2018 dot. projektów
2018-12-18
Komunikat 47/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.
2018-12-17
Komunikat 46/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2018-11-28
Komunikat 45/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.
2018-11-27
Komunikat 44/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne
2018-11-09
Komunikat 43/2018 dot. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2018-11-08
Komunikat 42 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2018-10-25
Komunikat 41/2018 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
2018-10-14