Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 41/2018 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
2018-10-15
Komunikat 40/2018 dot. projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
2018-10-08
Komunikat 39/2018 dot. propozycji organizacji mistrzostw, konferencji i Dnia Ratownictwa Medycznego w 2019 roku.
2018-10-07
Komunikat 38/2018 dot. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych
2018-09-27
Komunikat 37/2018 dot. dot. zaleceń zespołu ekspertów w zakresie postępowania w leczeniu bólu.
2018-09-26
Komunikat 36/2018 dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.
2018-08-28
Komunikat 35/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
2018-08-27
Komunikat 34/2018 dot. organizacji XXXII Konferencji Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ i Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego.
2018-08-26
Komunikat 33/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.
2018-08-08
Komunikat 32/2018 dot. projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
2018-08-08