Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 13/2020 dot. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.
2020-07-08
Komunikat 12/2020 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
2020-06-29
Komunikat 11/2020 dot. projektu zarządzenia w sprawie określenia zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń – leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.
2020-05-13
Komunikat 10/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
2020-05-06
Komunikat 9/2020 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.
2020-04-30
Komunikat 8/2020 dot. Zaleceń diagnostyczno – terapeutycznych oraz organizacyjnych w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2.
2020-04-28
Komunikat 7/2020 dot. możliwości zakupu masek FFP2.
2020-04-14
Komunikat 6/2020 dot. wykonywania badań medycyny pracy w okresie epidemii koronawirusa.
2020-04-11
Pismo dot. zmiany terminu Konferencji oraz odwołaniu regionalnych mistrzostw w ratownictwie medycznym.
2020-03-23
Komunikat 5/2020 dot. projektów
2020-03-09