Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 32/2018 dot. projektu Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek
2018-08-08
Komunikat 33/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi.
2018-08-08
Komunikat 31/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2018-07-13
Komunikat 30/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek...
2018-07-04
Komunikat 29/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny.
2018-07-03
Komunikat 28/2018 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – dot. transportu sanitarnego.
2018-07-02
Komunikat 27/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2018-06-25
Komunikat 26/2018 dot. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.
2018-06-21
Komunikat 25/2018 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
2018-06-20
Komunikat 24/2018 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2018-06-04