Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 28/2019 dot. spotkania w Ministerstwie Zdrowia w dniu 08.08.2019 r. z P. Waldemarem Kraską Sekretarzem Stanu.
2019-08-18
Komunikat 25/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2019-07-23
Komunikat 24/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej.
2019-07-15
Komunikat 23/2019 projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2019-07-10
Komunikat 22/2019 dot. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2019-07-03
Komunikat 21/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
2019-06-27
Komunikat 20/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna.
2019-06-26
Komunika19/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2019-06-17
Komunikat 18/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept.
2019-06-09
Komunikat 17/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
2019-06-02