Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 17/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego
2019-06-03
Komunikat 16/2019 dot. 3 projekty zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
2019-06-02
Komunikat 15/2019 dot. nagrody im. Bł. Gerarda
2019-06-01
Komunikat 14/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2020 r.
2019-05-31
Komunikat 13/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządznie w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.
2019-05-16
Komunikat 12/2019 dot. projektu rozporządzenia w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców.
2019-05-13
Komunikat 11/2019 dot. projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.
2019-05-12
Komunikat nr 10/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,...
2019-04-30
Komunikat 9/2019 dot. projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
2019-04-02
Komunikat 8/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe
2019-03-09