Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 41/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzenia ekspozycji pozamedycznych związanych z zatrudnieniem lub ubezpieczeniem.
2019-10-15
Komunikat 40/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
2019-10-14
Komunikat 39/2019 dot. zgłaszania kandydatur do organizacji mistrzostw w ratownictwie medycznym, konferencji związku wiosennej i jesiennej połączonej z Dniem Ratownictwa Medycznego w 2020 roku.
2019-10-04
Komunikat 38/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.
2019-10-03
Komunikat 37/2019 dot. projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
2019-09-30
Komunikat 36/2019 dot. Zarządzenia Prezesa NFZ 125/2019/DSM z dnia 25.09.2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazywania świadczeniodawcom dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez ratowników medycznych.
2019-09-29
Komunikat 35/2019 dot. projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych
2019-09-20
Komunikat 34/2019 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2019-09-19
Komunikat 33/3019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców
2019-09-15
Komunikat 32/2019 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
2019-09-12