Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
ZPRM SPZOZ

Aktualności

Komunikat 28/2017 dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.
2017-06-14
Komunikat 27/2017 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
2017-06-12
Komunikat 26/2017 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
2017-06-06
Komunikat 25/2017 dot. Zarządzeń Prezesa NFZ
2017-06-05
Komunikat 24/2017 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.
2017-05-31
Komunikat 23/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.
2017-05-30
Komunikat 21/2017 dot. projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.
2017-05-25
Komunikat 22/2017 dot zarządzenia Prezesa NFZ - leczenie szpitalne - programy lekowe.
2017-05-25
Komunikat 20/2017 dot. projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.
2017-05-24
Komunikat 19/2017 dot. 2 rozporządzeń Ministra Zdrowia.
2017-05-16